Eerst het intakegesprek...

Met behulp van de informatie uit het intakegesprek zal een inschatting gemaakt worden wat voor traject er nodig zal zijn om samen met de leerling de studie weer op de rails te krijgen. Bepalend hiervoor is de vraag in hoeverre voldaan is aan de basisvoorwaarden om goed te kunnen functioneren op school.

...en dan een traject op maat

Afhankelijk van deze beginsituatie zijn er in de praktijk twee veel voorkomende trajecten.

Wanneer aan de meeste basisvoorwaarden voldaan is, kan in de studiebegeleiding direct gefocust worden op specifieke vaardigheden. Voorbeelden van deze specifieke vaardigheden kunnen de leer- en planningsvaardigheden zijn. Met een verbeterde aanpak op deze gebieden is deze leerling in gemiddeld zes tot acht weken weer in staat om zelfstandig goede resultaten te behalen.

Wanneer een leerling al langere tijd studieproblemen heeft waarbij meerdere oorzaken aan te wijzen zijn, maar niet duidelijk is hoe deze zich tot elkaar verhouden, zal een langer traject nodig zijn. In eerste instantie zal dan veel aandacht besteed worden aan het ontwarren van de knoop. Zodra de leerling dan op een gegeven moment zowel het overzicht als zijn of haar vertrouwen gaat herwinnen, kan gerichter gewerkt gaan worden aan de verdere vaardigheden die nodig zijn om uiteindelijk weer zelfstandig te kunnen functioneren. Hoe lang een dergelijk traject duurt is afhankelijk van de precieze beginsituatie en de doelstelling. Na het intakegesprek kan hier meer over gezegd worden.

Wij vertellen u graag meer. Neem vrijblijvend contact met ons op om te zien wat wij voor u kunnen betekenen!