Missie

Studiebegeleiding Den Haag is een bureau dat studiebegeleiding en bijlessen aanbiedt voor middelbare scholieren. Het doel is hierbij altijd om de leerling zo goed en zo snel mogelijk te helpen zijn of haar studie of specifieke vakken weer op de rit te krijgen.

Essentieel in de aanpak van Studiebegeleiding Den Haag is de erkenning van het feit dat het functioneren van leerlingen op school van vele factoren afhankelijk is. Voorbeelden daarvan zijn planningsvaardigheden en leervaardigheden, maar ook de motivatie en het vertrouwen van de leerling is zeer belangrijk. Bij Studiebegeleiding Den Haag wordt dan ook gewerkt met een integrale aanpak, waarbij geprobeerd wordt om op de juiste manier en in de juiste volgorde aandacht te geven aan alle relevante factoren. 

Opgericht in 2012

Sjoerd de Groot

Studiebegeleiding Den Haag is in 2012 opgericht door Sjoerd de Groot. Hij is afgestudeerd psycholoog aan de Universiteit Leiden, waar hij daarna ook zijn onderwijsmaster (1e graads lerarenopleiding) behaald heeft.

Naast Sjoerd werken er bij Studiebegeleiding Den Haag studenten die de bijlessen in de verschillende vakken verzorgen. Deze studenten zijn geselecteerd op basis van hun studieresultaten en sociale en communicatieve vaardigheden. In een prettige sfeer werken zij er samen met de leerling aan om het betreffende vak (weer) onder de knie te krijgen. De studenten kunnen zich goed verplaatsen in de belevingswereld van de leerlingen en zullen hier met het gebruik van voorbeelden dan ook zoveel mogelijk bij aansluiten. Om de kwaliteit van de bijlessen te kunnen waarborgen, worden de studenten daarnaast ondersteund op pedagogisch en didactisch gebied.