Eerst overzicht creëren...

Voordat begonnen wordt met de bijlessen, wordt eerst in een intakegesprek besproken waar de knelpunten precies liggen. Aandachtspunten hierbij zijn onder andere de manier van leren, het soort vragen dat moeizaam gaat (op toetsen) en het zelfvertrouwen betreffende het vak. Het intakegesprek wordt gehouden door Sjoerd de Groot (oprichter van Studiebegeleiding Den Haag) en de bijlesgever.

... en dan scoren

Met behulp van de informatie uit het intakegesprek zal een inschatting gemaakt worden hoeveel bijles de leerling nodig heeft. Bepalend hierin is ook de vraag binnen hoeveel tijd een leerling een bepaald gemiddelde zou moeten staan voor dit vak, en hoe groot het verschil met dat gemiddelde is.

Hoe lang een dergelijk traject duurt, is afhankelijk van de precieze beginsituatie en de doelstelling. Na het intakegesprek kan hier een inschatting van gemaakt worden.

Wij vertellen u graag meer. Neem vrijblijvend contact met ons op om te zien wat wij voor u kunnen betekenen!