Studiebegeleiding Den Haag biedt studiebegeleiding en bijlessen aan voor middelbare scholieren in Den Haag e.o.

Kies hieronder de begeleidingsvorm die het beste bij de situatie van de leerling past.

Studiebegeleiding

Soms gaat het niet goed met de studie van een leerling, maar is dit niet gerelateerd aan een specifiek vak. Er is dan sprake van een vakoverstijgend probleem, waarvoor studiebegeleiding de oplossing kan bieden.

bijlessen

Indien een leerling een probleem heeft met een vak, maar het verder goed doet op school, is bijles het meest geschikt. In de bijles wordt gericht aandacht besteed aan de specifieke knelpunten die een leerling bij een vak ervaart.